Plany miejscowe obowiązujące

129 Uchwała nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1738 z 11 kwietnia 2012 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 129
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 8,6 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości