Plany miejscowe obowiązujące

130 Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1483 z 21 marca 2012 r  (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 130
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,4 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości