Plany miejscowe obowiązujące

131 Uchwała nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2289 z 16 maja 2012 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 131
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 146 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości