Plany miejscowe obowiązujące

135 Uchwała nr XXXIX/267/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Drużyna

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2848 z 10 kwietnia 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 135
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 10,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości