Plany miejscowe obowiązujące

139 Uchwała nr XLVIII/321/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6617 z 27 listopada 2013 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 139
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
 rysunki (otwierają się w nowych katach) część 1 | część 2 | część 3 | część 4 | część 5
  georeferencja (tif, 605 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości