Plany miejscowe obowiązujące

142 Uchwała nr LII/355/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – zachodnich terenów wsi Czapury

Publikator Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 388 z 17 stycznia 2014 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części - stwierdzono częściową nieważność wyrokiem WSA w Poznaniu nr II SA/Po 1164/14 (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 142
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 153 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości