Plany miejscowe obowiązujące

Informacje o lokalizacji przestrzennej obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualizowane są na bierząco w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina, dostępnym na stronie

geoportal.mosina.pl

w profilu „planowanie przestrzenne”. SIT gminy Mosina prowadzi Urząd Miejski w Mosinie.

Prezentacja graficzna obwiązujących planów miejscowych na gminnym geoportalu

Lista planów obowiązujących

Usługi Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP)

Informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są również pod adresami usług sieciowych:

Usługi sieciowe udostępniane są na podstawie Dyrektywy INSPIRE oraz jej polskiej implementacji - ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.