Plany miejscowe obowiązujące

146 Uchwała nr XXXV/298/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5064 z 17 sierpnia 2016 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje w części: zmieniona uchwałą nr LXXXV/711/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. (otwiera się w nowej karcie)
Numer w wykazie MPZP 146
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 926 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości