Plany miejscowe obowiązujące

145 Uchwała nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3732 z 8 czerwca 2016 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 145
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 10,6 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości