Plany miejscowe obowiązujące

152 Uchwała nr LXIX/794/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 5818 z 10 lipca 2018 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 152
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 104 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 12 KB)

Lista wiadomości