Plany miejscowe obowiązujące

155 Uchwała nr XXXIV/263/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7417 z 2 października 2020 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 155
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 35,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
 Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 9 KB)


Lista wiadomości