Plany miejscowe obowiązujące

157 Uchwała nr LIII/440/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7762 z 18 października 2021 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 157
  tekst z rysunkiem (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 9.5 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości