Plany miejscowe archiwalne

97 Uchwała nr XII/90/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 162, poz. 3030 z 15 października 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status nie obowiązuje - uchylona wyrokiem WSA w Poznaniu nr II SA/Po 2088/03 z dnia 21 stycznia 2004 r. (otwiera się w nowej karcie)
Publikator wyroku Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 42, poz. 1033 z 5 kwietnia 2004 r. (otwiera się w nowej karcie)
Numer w wykazie MPZP 97
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 97 KB)
  APP (xml, 12 KB)

Lista wiadomości