za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Zastępców Burmistrza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na koniec 2017 r.: