za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.

Tatiana Cynka