za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.

Monika Kujawska - korekta oświadczenia

Treść korekty oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. - korekta złożona w dniu 29 grudnia 2022 r. (PDF, 1,2 MB)


Dorota Tomyślak


Monika Kujawska

Treść oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. - oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji (PDF, 1,1 MB)