za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia składane w związku ze zmianami w ciągu 2019 r.:


Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na koniec 2019 r.: