za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone na koniec 2018 r.:
Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2018 r.: