Przybylska Honorata

Oświadczenie z 1.VII.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 1.VII.2022 r. złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji głównego specjalisty (PDF, 1,6 MB)


Oświadczenie z 30.VI.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 30.VI.2022 r. złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji inspektora ds. wymiaru podatków i opłat (PDF, 1,5 MB)


Oświadczenie z 1.I.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 1.I.2022 r. złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji inspektora ds. wymiaru podatków i opłat (PDF, 1,5 MB)