Woroch Bogumiła

Oświadczenie z 24.IV.2023 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 24.IV.2023 r. złożone wg stanu na 31.XII.2022 r. (PDF, 1,1 MB)


Oświadczenie z 1.IX.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 1.IX.2022 r. złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora szkoły (PDF, 1,1 MB)


Oświadczenie z 31.VIII.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 31.VIII.2022 r. złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły (PDF, 1,1 MB)