Szufnarowska Monika

Oświadczenie z 25.IV.2023 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 27.IV.2023 r. złożone wg stanu na dzień 31.XII.2022 r. (PDF, 1,0 MB)