Leszczyńska Barbara

Uzupełnienie z 30.VI.2023 r.

Uzupełnienie z 30 czerwca 2023 r. oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na dzień 31.XII.2022 r. (PDF, 22 KB)


Oświadczenie z 1.IX.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 1.IX.2022 r. złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora przedszkola (PDF, 1,7 MB)


Oświadczenie z 18.IV.2023 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 18.IV.2023 r. złożone wg stanu na dzień 31.XII.2022 r. (PDF, 1,7 MB)