Budzińska Aurelia

Oświadczenie z 21.IV.2023 r.

Oświadczenie majątkowe z 21 kwietnia 2023 r. złożone wg stanu na dzień 31.XII.2022 r. (PDF, 690 KB)


Uzupełnienie z 12.XII.2022 r.

Uzupełnienie z 12 grudnia 2022 r. oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora szkoły (PDF, 15 KB)


Oświadczenie z 29.IX.2022 r.

Oświadczenie majątkowe z 29 września 2022 r. złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora szkoły (PDF, 880 KB)