za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.

Zuzanna Tylska


Waldemar Demuth

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,5MB)


Monika Szufnarowska


Marek Dudek

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,7MB)


Małgorzata Sroczyńska - Kornatowska

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,2MB)


Lidia Skupin - Wójtowska


Katarzyna Skrzypczak


Karolina Talarczyk - Wieczorek


Karina Rzepecka

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,4MB)

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF, 95 KB)


Ewa Agnieszka Szymańska

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,2MB)


Lidia Jadowska


Elżbieta Jędrkowiak

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,0MB)


Dorota Strzelecka

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,4MB)


Bogumiła Woroch

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,0MB)


Anna Szuba


Alicja Trybus

Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 31 grudnia 2021 r. (PDF 1,7MB)


Dominika Bąbała


Anna Bąk