za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.


Oświadczenie majątkowe złożone w związku ze zmianami w 2020 r.:


Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31 grudnia 2020 r.: