za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na koniec 2017 r.:

 


Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2017 r.: