za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy Mosina

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w plikach PDF - ich odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.
 
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na koniec 2018 r.:

Uzupełnienie - oświadczenia składane w związku ze zmianami kadrowymi w ciągu 2018 r.: