(774) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z parkingu przy dworcu kolejowym w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 69 KB)