(773) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie szkoleń pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 110 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 38 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 112 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 82 KB)