(771) Zapytanie radnego Adama Monikowskiego w sprawie projektu budowy ul. Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 120 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 50 KB)