(770) Interpelacja radnej Wiesławy Mani w sprawie wyprofilowania ulicy Mieszka I w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 94 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 72 KB)