(768) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie realizacji kanalizacji deszczowej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 78 KB)