(767) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie użytkowania wieczystego torowiska prowadzącego na Osową Górę przez Gminę Mosina.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 45 KB)