(763) Zapytanie radnego Roberta Borkiewicza w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Babek, Czapur oraz Daszewic.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 69 KB)