(762) Interpelacja radnego Roberta Borkiewicza w sprawie potencjalnego oddziaływania Przedsiębiorstwa LUVENA S.A.

Udzielona odpowiedź nr 4

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Udzielona odpowiedź nr 3

Odpowiedź (PDF, 122 KB)


Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 120 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 99 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 97 KB)