(760) Interpelacja radnego Mieczysława Rożka w sprawie kosztu drogi na ulicy Skrajnej w Mosinie nr 29-35.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 127 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 70 KB)