(759) Interpelacja radnego Witolda Ostrowicza w sprawie poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego na ulicy Głównej w Pecnej.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 116 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 58 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 126 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 138 KB)