(758) Zapytanie radnego Witolda Ostrowicza w sprawie wymiany pieców bezklasowych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 39 KB)