(757) Zapytanie radnego Witolda Ostrowicza w sprawie prowadzonych działań związanych z tak zwanym budynkiem wielofunkcyjnym w Pecnej.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 127 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 98 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 42 KB)