(754) Interpelacja radnego Marcina Ługawiaka w sprawie opracowania mapy dróg, po których mogą poruszać się mieszkańcy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz wytyczenie dodatkowych

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 141 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 89 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 100 KB)