(753) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia protokołów z pracy Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej z lat 1998-2013

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 101 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 82 KB)