(751) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie przekazania kserokopii sprawozdania Rb-28s - Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2023 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 102 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 26 KB)