(748) Zapytanie radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie pozyskania drewna do organizacji ogniska.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 117 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 56 KB)