(747) Zapytanie radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie pielęgnacji Parku Strzelnica.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 60 KB)