(746) Zapytanie radnego Roberta Borkiewicza w sprawie przygotowania Gminy Mosina do organizacji na jej terenie etapu TOUR DE POLOGNE.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 117 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 98 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 79 KB)