(740) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia mieszkańcom gminy Mosina harmonogramu równania ulic.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF,122 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 97 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 70 KB)