(739) Interpelacja radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zakupu umundurowania dla OSP

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 95 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 58 KB)