(738) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie udostępnienia dokumentu, który wskazuje, iż zaprojektowany zrzut wód opadowych do cieku Babinka jest niemożliwy

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 96 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 49 KB)