(737) Zapytanie radnego Roberta Borkiewicza w sprawie skweru położonego przy ul. Poznańskiej w Daszewicach, na działce o numerze 179/6.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 102 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 490 KB)