(736) Interpelacja radnego Roberta Borkiewicza w sprawie poprawy komunikacji publicznej z Daszewic w kierunku Poznań Starołęka.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 116 KB)


Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina

Pismo (PDF, 98 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 102 KB)